Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Dragi studenți,

Deschiderea anului universitar 2014-2015 va avea loc pe data de 1 octombrie 2014, ora 10, în Amfiteatrul I (Clădirea Ion N. Angelescu, Piața Romană nr. 6, parter).

Vă așteptăm să fiți alături de noi!

Anunț Foarte Important

Studenții din anul II cursuri universitare de licență (cu frecvență și ID) și masterat trebuie să depună, la secretariatul facultății, până la data de 16 Octombrie 2014, dosare de înscriere în grupul țintă al Proiectului Stagii de practică pentru studenții în domeniul economie-afaceri internaționale” (PRACT-EAI)Dosarele de candidatură trebuie să conțină: Fișa de înscriere completată pe formularul prezentat în Anexa 1 la Metodologia privind selectarea membrilor grupului țintă (click); o Scrisoare de motivare elaborată în conformitate cu template-ul cuprins în Anexa 2 la Metodologie; un Curricullum Vitae de tip Europas (link);  copii ale documentelor care atestă calitatea de membru al unei organizații studențești, al unei asociații profesionale sau al altei entități asociative, premiile obținute la manifestările profesionale și științifice, naționale și internaționale sau implicarea în activități de voluntariat;

Ghidul de practică pentru anul universitar 2013 - 2014:

Studenții licență și master care desfășoară activități de practică în acest an universitar trebuie sa urmeze indicațiile din Ghidul de Practică 2014

Secțiunea Avizier a site-ului de Relații Economice Internaționale

Vă rugăm să urmăriți secțiunea de anunțuri din cadrul Avizierului aferent acestui site. Acolo vor fi postate toate mesajele importante pentru toți studenții facultății noastre, de la toate ciclurile de studii (licență, masterat, doctorat).