ANUNT IMPORTANT! Alegerea disciplinelor optionale pentru anul universitar 2015-2016

Instrucțiuni privind alegerea disciplinelor opționale pentru anul universitar  2015-2016

 

 1.      În conformitate cu Calendarul studentului, aprobat de către Senatul Academiei de Studii Economice, în perioada 27 Aprilie - 29 Mai 2015,  studenții vor trebui să își exprime preferințele pentru disciplinele opționale prevăzute în planurile de învățământ ale fiecărui an de studii;

      2.      Pentru aceasta, se va descărca formularul aferent anului respectiv de studii, acesta va fi completat olograf, semnat, datat și se va depune la secretariatul facultății în perioada menționată, în interiorul programului de lucru afișat;

        programul de licenta Economie si afaceri internationale anul II. Click aici.

        programul de Economie si afaceri internationale anul III. Click aici.

        programul de licenta Limbi moderne aplicate anul II. Click aici.

        programul de licenta Limbi moderne aplicate anul III. Click aici.

       3.      Cererea depus[ trebuie să conțină toate opțiunile menționate în aceasta, numerotate în ordinea preferinţelor (ex. 1,3,2; 1,2,3; 3,1,2; etc. Cererile care nu respectă această cerință vor fi considerate nule;

        4.      Studenții care nu își exprimă în termenul regulamentar opțiunile vor fi repartizați de către conducerea facultății în funcție de echilibrul intracurricular;

        5.      Exprimarea opțiunilor trebuie să se facă în baza unei atente reflecții întrucât, după înregistrarea acesteia la secretariatul facultății, cererea nu mai poate fi modificată.

        6 .      Întrucât, din considerente legate de sustenabilitatea financiară a programelor de studii universitare, pot fi mai puține formații de studii (serii de predare) decât numărul de discipline opționale, pentru programul de licenţă cu predare în limba română se vor preda doar disciplinele pentru care s-au exprimat cele mai multe opțiuni;

       7.      Pentru programul de licenţă cu frecvență Economie și afaceri internaționale, cu predare în limba engleză, şi pentru programul de licență Limbi moderne aplicate, se va preda doar disciplina la care s-au exprimat cele mai multe opţiuni;

        8.      Pentru programul de licenţă Economie și afaceri internaționale, forma de învățământ la distanță se va preda doar disciplina la care s-au exprimat cele mai multe opţiuni;

      9.      Pentru detalii clarificatoare cu privire la conținuturile disciplinelor care fac obiectul opționalității, vor fi accesate și consultate, de pe site-ul ase.ro, fișele de disciplină aferente;

Detalii clarificatoare suplimentare se pot obține de la conducerea facultății, în orele de audiențe afișate. 

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 2018:

22-23 November 2018 (click here for details)