Burse - semestrul 2 an universitar 2016-2017

În urma publicării în Monitorul Oficial nr.155 din 02.03.2017, partea I, a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27.02.2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățămîntul superior de stat, invățămînt cu frecvență, a fost elaborată o nouă Metodologie privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social, cu aplicabilitate din semestrul al II-lea al anului universitar curent.

Aceasta a fost propusă spre vot Consiliului de Administrație și Senatului Universitar.


Noul grafic de desfășurare a procedurilor de acordare a burselor de către ASE din București, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016/2017, propus spre aprobare, este prezentat aici

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 2018:

22-23 November 2018 (click here for details)