Procedura de finalizare a Practicii de specialitate efectuate de către studenții (licență și masterat) membri ai Grupui țintă al Proiectului PRACTEAI

  1. Certificarea efectuării practicii de specialitate se va face de către o Comisie compusă din tutorele desemnat de către conducerea ANEIR și un membru al  echipei de implementare a proiectului, desemnat prin decizie emisă de către Managerul de proiect. Acest proces (efectuat pentru fiecare dintre grupele de practică (de exemplu, Grupa 7: TANEX) este programat după cum urmează:

ñ  Pentru studentii care au facut practica in semestrul I (cu exceptia grupei REINVENT): 26 mai 2015, ora 15:00. Salile se vor afisa luni, 25 mai 2015.

ñ  Pentru studentii care au facut practica in semestrul II: 26 mai 2015, ora 16:30. Salile se vor afisa luni, 25 mai 2015.

ñ  Pentru studentii care fac practica in mai 2015 (inclusiv grupa REINVENT): 29 mai 2015, ora 16:30. Salile se vor afisa luni, 25 mai 2015.

 

  1. Acest exercițiu de evaluare a finalizării cu succes a practicii de specialitate se va derula după cum urmează:

ñ   Studentii se vor prezenta cu mapa de practica (tipizatul ridicat de la secretariat). Mapa cuprinde Caietul de practica si Proiectul de practica. Caietul de practică se va completa  obligatoriu olograf. Proiectul de practică poate fi redactat și computerizat dar va trebui printat pe hârtie care conține elementele de identitate vizuală ale proiectului.

ñ  Cu ocazia acestei evaluări se vor completa și elementele de dosar: formular grup țintă, șdeclarații de incompatibilitate, etc. Documentele se vor afisa pe site-ul w.w.w. rei.ase.ro, la rubrica Aviziei – PRACTEAI,  anterior datei evaluarii, urmand ca studentii sa le aducă într-un singur exemplar printat. Toate aceste doumente se semnează în fața comisiei.

ñ  Până la datele prevăzute pentru efectuarea evaluării vor fi finalizate Convențiile de practică. Convențiile care nu au fost deja semnate de către conducerile partenerilor de practică, semnate din partea ASE, vor fi remise, la acel moment, tutorilor pentru a fi preluate în vederea semnării și ștampilării de către conducerea companiilor c care s-au încheiat Acorduri – cadru de colaborare.

ñ  Reprezentantul echipei de implementare a proiectului, membru în Comisia de evaluare, va păstra mapa de practică, precum și documentele completate de către fiecare student în parte.

ñ  Comisia va emite un certificat de evaluare pentru fiecare student in parte, care va fi dat studentului pentru participarea la colocviul de practica și va completa un catalog de evaluare centralizator pentru fiecare grupa in parte.

 

  1. Colocviile de practica se vor desfășura pe grupe administrative și la acestea vor participa toți studenții cuprinși în formația de studii respective. Datele, sălile și componența comisiilor de evaluare se regăsesc pe site-ul facultății la rubrica Programarea examenelor pentru sesiunea Iunie 2015. Studenții înmatriculați la ciclul de studii universitare de masterat vor avea programat colcviul de practică în zilele de 28 sau 29 Mai. Sălile de examen vor fi afișate în săptămăna 18-22 Mai. 2015.

 

Pentru ca acest anunț se adresează și studenților dar și conducerii ANEIR (respectiv tutorilor) am considerat că este mai bine sa fie scurt și cu mai puține informații care nu îi privesc pe toți.

În plus, studenții de la master au fost arondați la tutori doar pentru Sem. I si Sem II. In mai nu mai avem arondați astfel de studenți. Prin urmare, pot veni și ei în data de 26, cu ceilalți studenți și nu mai este necesar să avem precizări diferite. Ceilalți studenți de la masterat, nu sunt în grupul țintă și (cu toții) vor susține colocviul de practică în ultimele două zile. 

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 2018:

22-23 November 2018 (click here for details)