Bursele URSUS BREWERIES - 2018/2019

Tags: Burse, Ursus


Compania SC Ursus Breweries SA sponsorizeaza prin programul “Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate” acordarea unui numar de 10 burse  în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni (octombrie 2018 – iunie 2019).

Se acorda 5 burse studentilor facultatii de Relatii Economice Internationale si burse studentilor facultatii de Marketing.

 

Participarea si înscrierea la concurs:

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul sa participe studentii Facultatilor de Relatii Economice Internationale si Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti din anul 1 nivel master  si studentii aflati în anul 2 nivel licenta.

 Bursierii nu au nici o obligatie contractuala fata de S.C. URSUS BREWERIES S.A. ce a oferit sponsorizarea. În mod exceptional, poate fi solicitata participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presa pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care va fi stabilita de comun acord.

La concurs pot participa doar studentii români, integralisti (domeniile de studii: Economie si afaceri internationale si Marketing), care au obtinut în anul precedent desfasurarii concursului minimum media 8 (sau, in cazul studentilor de la programele de masterat, la examenul de admitere) si care au o conduita academica demonstrata printr-o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar.

 

Studentii care se vor înscrie la concurs vor prezenta urmatoarele documente:

a) Cerere tip    ;

b)   Adeverinta din partea facultatii care atesta media generala pe ultimul semestru încheiat;

c)    Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;

d)   Curriculum Vitae;

e)   Scrisoare de motivare în care studentul trebuie sa prezinte:

·       organizatiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a facut parte pe perioada studiilor universitare;

·        pozitia ocupata în cadrul acestora si în ce perioada;

·        activitatea desfasurata în cadrul acestora, proiecte coordonate si/sau initiate si/sau în care a fost implicat în cadrul acestor organizatii si rezultatele acestor proiecte;

f)    Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate mentionate în scrisoarea de motivare trebuie confirmate prin adeverinte depuse în original.

 

 

Termenul limita de depunere a dosarelor este data de 10 decembrie 2018, ora 16:00.

 

Documentele de mai sus se depun online la  https://goo.gl/forms/4whlOy2skCV4ysqm2  (pentru upload te loghezi cu adresa de email: prenume.nume@stud.ase.ro sau cu o adresa de Gmail) si   în dosar de plastic cu sina, la sediul Decanatului Facultatii de Relatii Economice Internationale pentru studentii de la REI. 

Informatii suplimentare, clarificari: roxana.voicu@rei.ase.ro

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 2018:

22-23 November 2018 (click here for details)