Finalizare Studii

Tags: Sustineri, Licenta, Disertatie

(RO, EN below) 

In atentia studentilor care sustin examenul de licenta sau disertatie in sesiunea iunie-iulie / septembrie 2020.

Primul pas pentru sustinerea lucrarilor de licenta / disertatie este alegerea temei si conducatorului stiintific. Acest pas se face pana pe 31 octombrie 2019 pentru licenta si 29 noiembrie 2019 pentru disertatie, atat pentru promotia curenta, cat si pentru promotiile anterioare (indiferent daca au mai ales anterior). Alegerea se face prin depunerea unei cereri (vezi formatul aici in Romana si in engleza ) la Decanat REI (dna Claudia Stefan) in intervalul 9 -15 (luni pana joi) si 9-12 (vineri). Cererea este obligatoriu sa aiba semnatura profesorului coordonator ales. Vezi aici tematica licenta (program de studii EAI), tematica licenta LMA  si tematica disertatie pentru 2019. Atentie! Puteti propune si alte teme, care sa nu se regaseasca in lista, daca aveti acordul profesorului coordonator.

Inscrierea la examenul de sustinere nu poate fi facuta decat dupa verificarea antiplagiat oficiala. Perioada de verificare antiplagiat pentru disertatie si licenta in sesiunea din toamna 2020 este 1 septembrie 2020.  

______________________________________________________________________

(Update 31.07.2020)

Inscrierea pentru sustinerea examenului de disertatie si licenta - sesiunea toamna 2020 se face in 3-4 septembrie 2020 online.  Procedura si documentele pot fi gasite aici. 

Programarea sustinerilor pentru examen va fi afisata in 5 septembrie 2020, iar sustinerile se vor face in perioada  7-8 septembrie 2020.

Aici ai bibliografia pentru examenul teoretic la licenta.

Poti gasi aici un ghid de bune practici privind intocmirea lucrarilor.

(Update 16.06.2020)

Inscrierea pentru sustinerea examenului de disertatie se face  in 25-26  iunie 2020 online.  Procedura si documentele pot fi gasite aici. 

Programarea sustinerilor pentru examenul de disertatie va fi afisata in 30 iunie, iar sustinerile se vor face in perioada  1-3 iulie 2020.

Inscrierea pentru sustinerea examenului de licenta se face  in 6-8  iulie 2020 online.  Procedura si documentele pot fi gasite aici. 

Programarea sustinerilor pentru examenul de licenta va fi afisata in 10 iulie, iar sustinerile se vor face in perioada  13-16 iulie 2020.

Aici ai bibliografia pentru examenul teoretic la licenta.

(Update 31.01.2020)  Repartizarea pe teme si conducatori pentru disertatie poate fi descarcata de  aici.

(Update 11.12.2019) Repartizarea pe teme si conducatori pentru disertatie poate fi descarcata de  aici. Studentii care doresc modificarea temei sau a coordonatorului stiintific vor completa o cerere si o vor depune la decanat REI, la dna Claudia Stefan, in perioada 07  - 13  Ianuarie 2020. Conform Regulamentului privind organizarea examenului de finalizare studii, cererile trebuie depuse cu 6 luni înainte de sustinerea examenului de disertatie. Puteti consulta Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenta si masterat aici. 

(Update 12.11.2019) Repartizarea pe teme si conducatori pentru licenta poate fi descarcata de aici. Studentii care doresc modificarea temei sau a coordonatorului stiintific vor completa o cerere si o vor depune la decanat REI, la dna Claudia Stefan, in perioada 18  - 29  Noiembrie 2019. Conform Regulamentului privind organizarea examenului de finalizare studii, cererile trebuie depuse cu 8 luni înainte de sustinerea examenului de licenta. Puteti consulta Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenta si masterat aici.  PROGRAM DE CONSULTATII 2019-2020 SEM I.pdf

_____________________________________________________________

In atentia studentilor care sustin examenul de licenta sau disertatie in sesiunea iunie-iulie 2021.

Primul pas pentru sustinerea lucrarilor de licenta / disertatie este alegerea temei si conducatorului stiintific. Acest pas se face pana pe 31 octombrie 2020 pentru licenta si 29 noiembrie 2020 pentru disertatie, atat pentru promotia curenta, cat si pentru promotiile anterioare (indiferent daca au mai ales anterior).  Puteti gasi aici Tematica Licenta si Tematica disertatiilor pentru 2021. Atentie! Puteti propune si alte teme, care sa nu se regaseasca in lista, daca aveti acordul profesorului coordonator. 

Alegerea se face prin depunerea unei cereri (vezi formatul aici  in Romana  si  in Engleza) online in formularul Google de aici (accesibil cu adresa de email institutionala - validata la secretariat). 

Studentii care doresc modificarea temei sau a coordonatorului stiintific vor completa aceeasi cerere si formular cu noile coordonate. Termen limita pentru depunerea cererilor de modificare: 18  - 29  Noiembrie 2020 pentru licenta (Conform Regulamentului privind organizarea examenului de finalizare studii, cererile trebuie depuse cu 8 luni înainte de sustinerea examenului de licenta.) si 7-13 ianuarie 2021 pentru disertatie (Conform Regulamentului privind organizarea examenului de finalizare studii, cererile trebuie depuse cu 6 luni înainte de sustinerea examenului de disertatie.).  Puteti consulta Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenta si masterat aici.)

(EN)

____________________________________________________________

To the students graduating in June-July / September 2020

The first step in enrolling to the dissertation / graduation exam for 2020 is the choice of the topic and the scientific coordinator.  This step is done until October 31, 2019 for graduation papers and November, 29, 2019 for dissertation, both for the current graduating class and for the previous generations (regardless of whether they  have chosen the topics previously). The choice is made by submitting an application (see the format here  in Romanian si in English ) to REI Dean's Office - Decanat REI (Ms. Claudia Stefan) between the 9 -15 (Monday to Thursday) and 9-12 (Friday). The application must be signed by the chosen coordinating professor. See here the Graduation Paper Topics (International Business and Economics), Graduation Paper Topics - Applied Modern Languages and the Dissertation Topics for 2019.

Attention! You can also propose other topics that will not be on the list if you have the coordinator's agreement.

Registration for the graduation exam or dissertation can only be done after the official anti-plagiarism check. The anti-plagiarism check period for the dissertation and graduation paper for the September heat of the exam is September 1st, 2020

_________________________________________________________

(Update 31.07.2020)

The registration for the Dissertation and Graduation Exam shall take place between 3-4 September 2020 online. The procedure and documents may be found here. 

The schedule of the exam shall be posted on September 5, 2020, and the exam will take place between September 7-8, 2020 .

Here you have the list of topics for the theoretical part of the graduation exam.   

(Update 16.06.2020)

The registration for the Dissertation shall take place between 25-26 June 2020 online. The procedure and documents may be found here. 

The schedule of the Dissertation shall be posted on June 30, 2020 and the exam shall take place between 1-3 July 2020. 

The registration for the Graduation Exam shall take place between 6-8 July 2020  online. The procedure and documents may be found here.

The schedule of the Graduation exam shall be posted on July 10, 2020, and the exam will take place between July 13-16 .

Here you have the list of topics for the theoretical part of the graduation exam.   

(Update 31.01.2020) Find  here the topics and coordinators as approved for graduation paper and dissertation - FINAL VERSION. 

(Update 11.12.2019) Find  here  the topics and coordinators as approved for dissertation. The students that want to change the approved topic or coordinator should submit a formal request between 07  - 13  January 2020 to REI Dean's Office - Decanat REI (Ms. Claudia Stefan) between the 9 -15 (Monday to Thursday) and 9-12 (Friday). According to the Regulation (see link here - in Romanian), the formal requests must be approved at most 6 months prior to the dissertation. 

(Update 12.11.2019) Find here the topics and coordinators as approved for the undergrad students. The students that want to change the approved topic or coordinator should submit a formal request between 18  - 29  November 2019 to REI Dean's Office - Decanat REI (Ms. Claudia Stefan) between the 9 -15 (Monday to Thursday) and 9-12 (Friday). Schedule for consultation with the coordinator According to the Regulation (see link here - in Romanian), the formal requests must be approved at most 8 months prior to the graduation exam. 

_____________________________________________________________

To the students graduating in June-July 2021

 The first step in enrolling to the dissertation / graduation exam for 2021 is the choice of the topic and the scientific coordinator.  This step is done until October 31, 2020 for graduation papers and November, 29, 2020 for dissertation, both for the current graduating class and for the previous generations (regardless of whether they  have chosen the topics previously).

See here the Graduation Paper Topics and Dissertation Topics for 2021. Attention! You can also propose other topics that will not be on the list if you have the coordinator's agreement.

The choice is made by submitting an application (see the format here  in Romanian  and  in English) online in this Google form ( accessible with your institutional email - validated with the secretariat). 

The students that want to change the approved topic or coordinator should submit a formal request in the same Google Form with the new coordinates. Deadline for submitting the alteration requests for undergrad papers: 18-29 November 2020 (According to the Regulation (see link here - in Romanian), the formal requests must be approved at most 8 months prior to the graduation exam.). Deadline for submitting the alteration requests for dissertations: 7-13 January 2021 (According to the Regulation (see link here - in Romanian), the formal requests must be approved at most 6 months prior to the graduation exam.). 

Anunțuri de ultimă oră:

International Conference ”The Future of Europe” 30 October 2020:

11th Edition, 30 October 2020 (click here for details)